Web results for 7 sınıf ingilizce konu anlatımı 1 ünite tonguç akademi

Recent searches

Other results

İngilizce 1. Ünite ve 2. Ünite Konu Anlatımı

http://www.dailymotion.com/video/x2iys74
Takip etmeyi unutmayınız.

7.Sınıf Matematik 1.Ünite -Tam Sayılarla İşlemler Konu Anlatımı ve Örnek Sorular

http://www.dailymotion.com/video/x7leg41
Tam Sayılarla İşlemler Tam sayılarla işlemler konusunda dikkat etmeniz gereken öncelikli konu işaretlerdir. Bu işaretleri Para, Borç ve Kalan olarak kodlarsan...

4.Sınıf Matematik 1.Ünite -Doğal Sayılar Konu Anlatımı ve Örnek Sorular

http://www.dailymotion.com/video/x7n76jk
4.Sınıf Matematik 1.Ünite -Doğal Sayılar Basamak Değerleri , Basamaklar , Sayıların Okunuşu ve Yazılışı 4.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı 2019 - 2020: https://www...

ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x6k8jo3
"Sanayileşme politikasının kavramsal çerçevesini değerlendirebileceksiniz. Sanayileşme politikasının gerekliliğini tartışabileceksiniz. Sanayileşme politikası...

SEMBOLİK MANTIK - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x6a62ca
Gündelik dildeki nicelemeli önermeleri ve çıkarımları niceleme mantığında sembolleştirebileceksiniz. Nicelemeli sembolik önerme ve çıkarımları gündelik dile çe...

İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x6dcyfk
"Sözlü kültürü ve sözlü kültürün temel özelliklerini tanımlayabilecek ve sözlü kültürün insandaki benlik algısını ve bilişsel yönelimlerini ayırt edebileceksini...

ÜRETİM YÖNETİMİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x6dczs5
"Kalite kavramını ve kalitenin boyutlarını tanımlayabileceksiniz. Kalitenin tarihsel gelişim sürecini açıklayabileceksiniz. Kalite konusuna katkı sağlayan kiş...

KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x6dcyte
"İletişim kavramını ve kapsamını, anlam ve göstergeler çerçevesinde tanımlayabilecek, simgesel bakışın anlamını, niteliğini ve toplumsal geçerliliğini açıklayab...

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x6a65ue
Uluslararası finansal sistemi tartışabileceksiniz. Uluslararası para ve döviz piyasalarını tanımlayabileceksiniz. Uluslararası bono, hisse senedi ve tahvil ...

ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x6a621h
Toplu pazarlık kavramını tanımlayabilecek ve niteliklerini sıralayabileceksiniz. Toplu pazarlığın davranışsal alt süreçlerini açıklayabileceksiniz. Toplu görü...

TIP TERİMLERİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x6d728k
"İlaç bilimi ile ilgili kavramları tanımlayabileceksiniz. İlaçların uygulanması ve dozaj şekillerini açıklayabileceksiniz. İlaçların vücutta geçirdiği aşamala...

BİLGİ EKONOMİSİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x7h82x7
Bilgi toplumu ve yeni ekonomiye geçişte kamu yönetimi için kullanılan e-Devlet anlayışına nasıl gelindiğini ve temel kavramları anlayabileceksiniz. e-Devlet u...

SOSYAL POLİTİKA - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x6ehqpi
"Kadınlara yönelik sosyal politikaları tanımlayabileceksiniz. Çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik sosyal politikaları açıklayabileceksiniz. Engelliler ve e...

İKTİSAT TARİHİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x6a623c
19. yüzyılda dünya ülkelerini ekonomik güç dengelerinde ortaya çıkan değişmeler açısından karşılaştırabileceksiniz. Alman sanayiinin özelliklerini saptaya...

ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x6ezx3w
Tarım toplumundaki çalışma kültürünü anlatabileceksiniz. Endüstri toplumundaki çalışma kültürünü açıklayabileceksiniz. Endüstri sonrası toplumlardaki çalı...

BİREYLERARASI İLETİŞİM - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x6c2r4n
Çatışma kavramını farklı bakış açılarından değerlendirebileceksiniz. Çatışma biçimlerini avantajları ve dezavantajları ile açıklayabileceksiniz. Çatışma ikl...

SOSYAL SORUNLAR - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x6a62jb
Türkiye‘deki çocuk nüfusu hakkındaki temel verileri sorgulayabileceksiniz. Çocukların evrensel ve ulusal boyuttaki hakları ile çocuklarla ilgili sorunları tanı...

MALİYET MUHASEBESİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x6a65wx
Safha maliyeti sistemine ilişkin genel bilgileri, temel esasları ve işleyişi açıklayabileceksiniz. Dönem başı ve dönem sonu yarı mamul stoğunun bulunmaması du...

MATEMATİKSEL İKTİSAT - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x6d723i
"İktisadi fonksiyonlarda optimizasyon kavramını tanımlayabileceksiniz. Tek Değişkenli Fonksiyonların maksimum ve minimum noktalarını bulabileceksiniz. İki Değ...

PROJE YÖNETİMİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

http://www.dailymotion.com/video/x6a62lw
Projenin izlenmesi ve kontrolü kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Projelerde durum toplantıları düzenleyebileceksiniz. Projelerde maliyetleri izleyip kontrol...
© 2019 raptorfind.com. Imprint, All rights reserved.